Bøn for Peru og misjonsprosjektet

Vel den aktuelle vekedag

NLM starta arbeid i Peru i 1978. Vi ber om at misjonærar og andre kristne i Peru må få styrke og motivasjon til å dele evangeliet vidare.
Om du støttar misjonsprosjektet, er du med å støtte eit prosjekt som skal forhindre vald i nære relasjonar. Vi ber om at alle skal få oppleve at heimen er ein trygg stad å vere.
Misjonsprosjektet for Peru skal støtte opp evangelisering, utdanning, samfunnsutvikling og barne-og ungdomsarbeid. La alt dette arbeidet vere ein døropnar for Jesus. Vi ber for menneske som for første gang tek i mot Jesus. Styrk dei i vårt felles oppdrag om å formidle Guds ord til unådde.
Peru er eit av landa med lågast innslag av evangelsk kristne i Sør-Amerika. Det er mange katolske kristne i Peru, men dette er meir kultur-basert. Vi ber om at folk i Peru skal virkelig opne hjarta sine for Jesus, og sjå hans godheit og kjærleik.
Takk Gud! Takk for alle frivillige som har bidratt med inntening og bøn for misjonsprosjektet. Vi ber om at menneska i Peru skal merke at det er mange som bryr seg, og vi ber om at dei forstår at Gud alltid har ei ekstra utstrekt hand til kvar enkelt som vil ta han imot.
Seminaret Setela tilbyr ei treårig utdanning i teologi, og det er her dei fleste leiarane for lutherske kyrkjer vert utdanna. Vi ber om at vi skal kunne samle inn mykje pengar, slik at flest mogleg kan få utdanning på Setela.
Be for menneske i Peru som ikkje kjenner Jesus som sin frelsar. Be om at misjonsprosjektet vil vere eit steg vidare for at dei utsendte i Peru skal få peike på Jesus og vise kven han er.