— Gje ei gåve over banknummer — 3910 45 83125 — Eller bruk vårt vippsnummer for misjonsprosjektet — 129159

T A K K   F O R   G Å V A