Misjonsprosjektet på Vestborg: PERU

Det er tradisjon at russekullet på Vestborg Vgs har innsamling til eit misjonsprosjekt, og det har vi i år og. Årets prosjektland er peru. .

Om misjon i Peru

Vi skal i år samle inn pengar til misjon og evangelisering i Peru

Kva vi vil gjere for Peru


Evangelisering

I Peru hjelp NLM kyrkjene med å effektivisere arbeidet i ulike menigheiter, slik at dei kan nå ut til enda fleire på kortere tid. Pastorar og kyrkjemedlemmer deltar med husbesøk og evangelisering, i tillegg til at kirkene driv ein misjonsradio. Dette ynskjer vi, saman med NLM å støtte.


Utdanning

NLM driv ein skule i Arequipa kor dei tilbyr treårig teologisk utdanning, i tillegg til at dei rundt om i landet har bibelskular, barneskular og nokre barnehagar. I Peru har det vore ein veldig klar nedgang i antal bibelskulestudentar, og NLM jobbar med at fleire skal få bibelundervisning.


Samfunnsutvikling

NLM arbeider med å minske vold i nære relasjonar, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet i Peru. Ein gong i året har folk i Peru moglegheita til å delta på ein familiekonferanse om ekteskap, barneoppdragelse og utdanning.


Barne og ungdomsarbeid

NLM ynskjer å utruste barn og unge til eit kristent liv gjennom forkynnelse og undervisning frå dei er små. Dei arbeider også for å minske avstanden mellom foreldre og born, når det kjem til verdiar og tru.

Om Peru

30 445 000
Innbyggjarar

3,3x Noregs
areal

Hovudstaden er Lima

100kr tilsvarar 40 soles

76% katolske kristne
10% ikkje-kristne

Ingen statsreligion

Støtt misjon i Peru

Vi har sett saman fleire moglegheiter til å støtte misjonsprosjektet:

Vårt mål: 400 000kr

NLM om Sør-Amerika

Bøn

Be for menneska i Peru.
Trykk på skya for inspirasjon

Donasjon

Du kan donere ein pengesum til dei som treng det aller mest.
Trykk på myntstabelen for moglegheit til å donere

Misjonsløpet

Vil du støtte elevar med misjonsløpet? Trykk på flagget til venstre for meir informasjon (Denne sida er ikkje ferdig endå)Hendingar

Her vil vi gje informasjon om aktivitetar og liknande

Aksjonsdag

Dato: 12.april
Aksjonsdagen er det andre skular kallar for operasjon dagsverk, berre at her går inntekta direkte til misjonsprosjektet og Peru!
Alle elevar på skulen skal bruke ein skuledag i jobb og tene minst 400 kr
Har du jobbtilbod? Kontakt oss gjerne nedst på sida!

Misjonstivoli

Dato: 14.mai
Vestborgrussen inviterer born frå bygda til å kome på Vestborg og delta på ulike aktivitetar der inntektene går til misjonsprosjektet.
Dette kan vere svampkasting, ansiktsmaling, spøkelseshus, zalosklie og mykje anna moro!

Misjonsløpet

Dato: 7.mai
Misjonsløpet har vore den største innteninga for misjonsprosjektet dei siste åra, og går ut på at alle elevane på skulen skal bruke nokre skuletimar på å springe for Peru!
Elevane skaffar sponsorar som kan sponse eit bestemt beløp, eller ein pengesum for kvar runde eleven spring rundt fotballbana Mona (400m).

Halloven

Dato: Ikkje bestemt
Halloven er eit alternativ til Halloween for born på Stranda og omegn
Halloven er eit arrangement på Vestborg, og er spesielt eigna for born i alder 4 og oppover, men det er for alle som vil.

Russeturne

Dato: Veke 3
Russen på Vestborg vil fare ei veke på turne rundt i forsamlingar i nærleiken, der vi tek ansvar for å ha møte med lovsongar og samlar kollekt for Peru.

Flaskeinnsamling

Dato: Ikkje bestemt
Russen tek ein dag i løpet av året der vi tek ein rundtur i nærområdet av Vestborg og samlar inn flasker frå dei som ynskjer å gje.
Har du lyst til å gje flasker? ;) Saml opp, vi kjem!

Album

Her kjem bilete av hendingar angåande
Misjonsprosjektet, samt bilete frå Peru

Machu Picchu

Foto: Andreas Bakke / NLM

Klesvask til tørk

Foto: Espen Ottosen / NLM

Tradisjonell veving i Peru

Foto: Audun Raen / NLM

Aktivitetar på leirstad

Foto: Andreas Bakke / NLM

Viddelandskap i Peru

Foto: Torgeir Henden / NLM

Peruansk flagg vaiar i vinden

Foto: Torgeir Henden / NLM

Hovudbygning på Setela

Foto: Torgeir Henden / NLM

Vårt leiar-TEAM

Håkon Hovda

Rektor ved Vestborg VGS

Hanna Myklebust

Prosjektleiar

Kristoffer T. Engås

Prosjektleiar

Anders Osdal

Russepresident

Resultat av tidlegare misjonsprosjekt

Prosjekt:          Indonesia

Innsamla i alt:  405 000 kr

Prosjekt:          Mongolia

Innsamla i alt:  578 500 kr

Prosjekt:          Tanzania

Innsamla i alt:  414 000 kr

Prosjekt:          Japan

Innsamla i alt:  565 000 kr

Helsing frå leiarane

Kjære kristne bror og søster Opp i gjennom hele den kristne historien har misjon hatt en helt sentral plass blant de troende. Og hånd i hånd med misjon har man også drevet med veldedighets- og barmhjertighetsarbeid. Som kristne som følger i Jesu fotspor, så kan vi ikke tenke oss å skille mellom disse to. Det er fordi Gud viser oss omsorg på alle plan, både det fysiske og det åndelige. På samme måte skal vi som kristne vise omsorg for de som er nær oss og de som er langt vekke, både de vi kjenner og de vi ikke kjenner. Derfor vil jeg oppmuntre deg som leser dette til å være med å videreføre Jesu vitnesbyrd til andre mennesker gjennom å gi inn i årets russeprosjekt. Slik kan du og jeg en gang i framtiden, og i det minste i himmelen, få møte kristne brødre og søstre fra andre deler av verden som takker oss for at vi var med å gav så de fikk møte Jesus. Må Gud velsigne mangedobbelt det du gir så det bærer uvurderlige frukter til hans ære.
Eg ser fram til å samarbeide med klassa om dette prosjektet. Vi er ein engasjert og kreativ gjeng, og det blir kjekt å samle inn pengar til Peru saman med dei.
Det er ei ære å få vere leiar for misjonsprosjektet! Eg forventar at vi får utfordra ulike områder i livet, og vokse! Eg håpar at vi som klasse kan bli meir samansveisa, og oppdage gleda av misjon!
Mine forventningar til misjonsprosjektet i år er egt bare at klassa skal vere engasjert, og at vi skal få ting gjort. Eg ønsker at vi skal holde sammen, og samarbeide om oppgåvene vi får. Elles har eg ikkje nokre store forventningar, men eg håpar og ønsker i bunn og grunn at vi skal få gode erfaringar med å drive misjon.

Meir av klassa

-->